BIPDeklaracja dostępnościKontakt
menu

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Pani Monika Wesołowska-Drężek

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
Poniedziałek: 8:00 – 12:00
Wtorek: 8:00-12:00
Środa: 8:00-13:00,
Czwartek: 10:00-15:00, 15:05-16:05 (konsultacje dla uczniów i rodziców)
Piątek: 10:00-14:00Zakres działań pedagoga szkolnego:

· Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej według indywidualnych potrzeb uczniów,
· prowadzenie badań i diagnoza indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów,
· określanie predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań uczniów w celu znalezienia przyczyn trudności w funkcjonowaniu i nauce poprzez badanie możliwości psychofizycznych podopiecznych,
· diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole,
· podejmowanie efektywnych działań mających na celu profilaktykę uzależnień i innych częstych problemów dotykających dzieci i młodzież,
· podejmowanie i prowadzenie interwencji, a także działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,
· zapobieganie pojawianiu się zaburzeń zachowania u uczniów,
· podejmowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
· współpraca z nauczycielami i rodzicami w rozwijaniu możliwości, uzdolnień i predyspozycji indywidualnych uczniów,
· wsparcie wychowawców i nauczycieli w udzielaniu pomocy pedagogicznej, rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz potrzeb uczniów, określaniu źródeł niepowodzeń edukacyjnych uczniów, a także analizowaniu barier utrudniających mu funkcjonowanie w szkole.Dane teleadresowe instytucji udzielających wsparcia w powiecie szczycieńskim
https://m.powiatszczycienski.pl/2019/02/orig/pomoc-adresy-21859.jpg

Telefony zaufania
https://m.powiatszczycienski.pl/2019/02/orig/telefon-zaufania-maly-21861.jpg

Biblioteka multimedialna
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/03/orig/unnamed-28767.jpg