BIPDeklaracja dostępnościKontakt
menu

Podstawy i rozwój ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości społecznej

2018-03-13 23:40:08 (ost. akt: 2018-03-19 23:16:59)

Od 5-13 marca 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego uczestniczyli w cyklu warsztatów z zakresu ekonomii społecznej poprowadzonych przez Panią Renatę Dębską z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”.
Uczniowie dowiedzieli się, że pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. Kluczową zasadą w tej dziedzinie jest działanie na rzecz ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Dla jednostek ekonomii społecznej obok celu gospodarczego istotne znaczenie ma misja społeczna, a jej nadrzędną funkcją jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Na warsztatach zostały omówione i zaprezentowane:
– podstawy ekonomii społecznej
– zakładanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych
– historia i funkcjonowanie spółdzielni uczniowskich
– formy prawne przedsiębiorstw społecznych – na przykładach z Polski i ze świata
– pisanie i prezentowanie przez uczniów biznesplanu przedsiębiorstwa społecznego

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas:
- III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
- III Technikum Kelner
- IV Technikum Hotelarstwa
- IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
- IV Technikum Kelner

Zakończenie warsztatów zostało potwierdzone certyfikatem złożonym na ręce Pani Dyrektor Aliny Niezgody

Red.: Sylwia Kowalczyk