BIPDeklaracja dostępnościKontakt
menu

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie:

mgr Alina NiezgodaWicedyrektor do spraw dydaktycznych:

mgr inż. Dariusz NapiórkowskiWicedyrektor do spraw opiekuńczo-wychowawczych:

mgr Joanna Mańkowska
Kierownik kształcenia praktycznego:

mgr Urszula Krauze