BIPKontakt
menu

Kolejny sukces Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie

Miło nam poinformować, że nasza szkoła będzie realizowała międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Warmia-Masuria, Umbria,Dalmatia – flavour of regions. W konkursie 2016 roku o w ramach Partnerstwa Strategicznego dofinansowanie otrzymały tylko dwie szkoły: nasza i szkoła w Międzychodzie koło Poznania, której serdecznie gratulujemy. Na realizację naszego projektu otrzymaliśmy 106800 Euro. Projekt będzie trwał od 1.10.2016 do 30.06.2018 roku.
W projekcie wezmą udział trzy szkoły partnerskie : Polska, Włoska i Chorwacka. W ramach projektu będziemy podnosili nasze umiejętności zawodowe w zakresie przygotowywania potraw z ryb i owoców morza. Projekt jest skierowany do uczniów klas II TŻ i UG i II Kelner jak również nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w klasach gastronomicznych. Działania projektowe obejmują wyjazdy zagraniczne szkoleniowe do Włoch i Chorwacji, pracę na platformie e-Twinning a rezultatami naszej pracy będą Książka kucharska, która pojawi się na platformach internetowych (w czterech językach) jak również Słownik branżowy polsko-włosko-chorwacko-angielski.

Alina Niezgoda- koordynator projektu
Renata Kaczmarczyk - as. koordynatora

Realizacja projektu obejmować będzie:
a) Łącznie 21 dni szkoleń- zajęć praktycznych w międzynarodowych grupach, dwa wyjazdy zagaraniczne do Chorwacji i Włoch;
b) przygotowanie językowe- kurs j. angielskiego w wymiarze 30 godzin lekcyjnych obejmujący wzbogacenie słownictwa zawodowego;
c) nauka języków obcych w zakresie słownictwa grzecznościowego oraz poprawnego wymawiania tradycyjnych potraw– szkolenie odbędzie się w każdej szkole partnerskiej
d) przygotowanie kulturowe dwuetapowe - etap krajowy i zagraniczny:
• etap krajowy- zapoznanie ze zwyczajami panującymi we Włoszech i Chorwacji, stylem życia, kulturą, tradycjami
• etap zagraniczny- zajęcia zostaną poprowadzone przez nauczycieli j. angielskiego w szkołach partnerskich
e) szkolenie pedagogiczne- radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, wzmocnienie poczucia własnej wartości, umiejętne radzenie sobie z rożnymi reakcjami na własną osobę ( krytyka ,komplement..), umiejętność świadomego rozpoznawania i panowania nad emocjami, utrwalenie zdolności do rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie ze stresem.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminami rekrutacji i pobierania formularzy, kart zgłoszeń a następnie o dostarczenie powyższych dokumentów w terminie do 8.11.2016 r do p. Aliny Niezgody.


FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA NAUCZYCIELI [220 kB]

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA UCZNIÓW [212 kB]

KARTA ZGŁOSZENIOWA [168 kB]

OPINIA WYCHOWAWCY [170 kB]

REGULAMIN REKRUTACJI DLA NUCZYCIELI [181 kB]

REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZNIÓW [195 kB]