BIPDeklaracja dostępnościKontakt
menu

Erasmus+

2017-10-05 19:13:33 (ost. akt: 2017-10-05 19:15:17)

Drodzy uczniowie klasy II Technikum (w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej) i klasy III Technikum (w zawodzie technik hotelarstwa),rozpoczynamy realizację Projektu nr 2016-1-PL01-KA102-023732 Zagraniczna praktyka zawodowa –moją inwestycją w przyszłość, w ramach programu Erasmus +, Akcja 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2016.

Realizacja projektu obejmować będzie:
a) przygotowanie językowe (kurs j. angielskiego),
b) przygotowanie kulturowe dwuetapowe - etap krajowy i zagraniczny:
• etap krajowy - zapoznanie ze zwyczajami panującymi w Irlandii, stylem życia, kulturą, tradycjami …
• etap zagraniczny – poznawanie Irlandii (wycieczki, spotkania integracyjne, mieszkanie u rodzin)
c) szkolenie pedagogiczne,
d) miesięczne praktyki zawodowe w renomowanych hotelach i zakładach świadczących usługi turystyczne – dwie dwudziestoosobowe grupy (wyjazdy: I gr czerwiec 2017 r., II gr sierpień/wrzesień 2017 r.) .
Zatem … zapraszamy Was do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Uczestników projektu wyłonimy w drodze konkursu.
Co należy zrobić, aby przystąpić do konkursu rekrutacyjnego?
1. Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.
2. Zgłosić swoją kandydaturę poprzez wydrukowanie i wypełnienie:
a) FORMULARZA REKRUTACYJNEGO (zał. 1 Regulaminu),
b) KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (zał. 2 Regulaminu),
3. Złożyć oba dokumenty wraz z OPINIĄ WYCHOWAWCY (zał. 3 Regulaminu) do Aldony Kleszczewskiej do dnia 15 września 2016 r.
4. Przystąpić do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego (on line).
5. Przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

Wyniki konkursu rekrutacyjnego zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu.
Czekamy na Wasze zgłoszenia i ...... życzymy sukcesu w konkursie rekrutacyjnym

Agnieszka Andrzejczyk – koordynator projektu
Aldona Kleszczewska – as. koordynatora

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europej¬skiej Erasmus+