BIPDeklaracja dostępnościKontakt
menu

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

2022-05-03 05:00:00 (ost. akt: 2022-05-02 20:01:55)

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku na Sejmie Czteroletnim. Regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.
Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

Z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na stronie internetowej Zamku Królewskiego w Warszawie opublikowano filmy omawiające treści poszczególnych artykułów dokumentu, zachęcamy do zapoznania się z materiałami:Źródło: https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/konstytucja-3-maja-1791/ [dostęp: 02.052022].

Red.: M. Kaczmarczyk