BIPDeklaracja dostępnościKontakt
menu

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2021

2021-10-18 08:34:27 (ost. akt: 2021-10-18 10:01:36)

W dniach 18 - 24 października 2021 odbywa się Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK). To wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Celem OTK jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej.

Tegoroczne hasło OTK brzmi:

"Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność".


Popularna definicja kariery mówi, że jest to droga zawodowego rozwoju człowieka, która dokonuje się w wyniku wykonywania przez niego różnych prac, pełnienia różnych funkcji i zajmowania stanowisk. Aktualnie kariera zawodowa pojmowana jest dość szeroko – jako ogół ról i zadań życiowych podejmowanych przez człowieka. Odnosi się zatem zarówno do życia zawodowego, jak i osobistego.
Niezależnie od definicji, dla wielu ludzi kariera jest sposobem realizacji marzeń, ważnym celem życiowym, szczytem, który chcą zdobyć.
W zaplanowaniu właściwej dla siebie ścieżki kariery pomaga określenie swoich kompetencji. Kompetencje to zbiór:
- opanowanej wiedzy z danego zakresu (wiem co),
- umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię),
- postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę).
Kompetencje nie są cechami stałymi. Zmieniają się wraz z doświadczeniem oraz rozwojem zawodowym i życiowym człowieka.
Na szczeblu Unii Europejskiej określono osiem kompetencji kluczowych, które rozwija się w perspektywie uczenia się przez całe życie. Należą do nich:
1) porozumiewanie się w języku ojczystym;
2) porozumiewanie się w językach obcych;
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
4) kompetencje informatyczne;
5) umiejętność uczenia się;
6) kompetencje społeczne i obywatelskie;
7) inicjatywność i przedsiębiorczość;
8) świadomość i ekspresja kulturalna.
Elementem wszystkich kompetencji kluczowych jest kreatywność, czyli zdolność do tworzenia nowych rozwiązań. Jest procesem umysłowym, który skutkuje powstaniem nowych pomysłów, idei lub skojarzeń. Ciągłe i szybkie zmiany, postęp technologiczny oraz konkurencja na rynku sprawiają, że ważna staje się zdolność do niekonwencjonalnego myślenia, tworzenia innowacyjnych pomysłów. Dzięki kreatywności można się wyróżnić i osiągnąć sukces.

Czy zaplanowałeś swoją karierę?
Czy dostrzegasz swoje kompetencje?
Czy wiesz jak rozwijać kreatywność?

Zapraszam na zajęcia grupowe oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.


Red. A. Soliwoda