BIPDeklaracja dostępnościKontakt
menu

Szkoła Promująca Zdrowie

2021-03-24 22:11:21 (ost. akt: 2021-03-24 22:17:39)

Nasza szkoła od 2015r. działa według zasad Szkół Promujących Zdrowie.
W grudniu 2020r. decyzją Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie uzyskaliśmy rekomendację do nadania tego prestiżowego wyróżnienia. Otrzymanie Krajowego Certyfikatu to dla nas wielki zaszczyt, ale również wielkie zobowiązanie do dalszego wypełniania idei przyświecającej promocji zdrowia. Szkoła promująca zdrowie to inwestycja nie tylko w zdrowie, ale i edukację młodego pokolenia. Nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz pracownicy niepedagogiczni naszej placówki, na przestrzeni wielu lat podejmowali i nadal podejmują działania propagujące zdrowe odżywianie, uprawianie sportu, higienę umysłu, szeroko rozumiane zdrowie fizyczne i psychiczne. W naszych przedsięwzięciach dbamy również o rozwój zachowań prospołecznych, bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego. Przez zgłębienie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień staramy się uświadomić naszym uczniom jak ogromne niebezpieczeństwo niosą za sobą nikotyna, alkohol i środki psychoaktywne. Tylko człowiek jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągnąć wysokie wyniki. Sprzyja temu dobra atmosfera i zasady wzajemnej współpracy. Uzyskany przez nas sukces jest wynikiem ciężkiej codziennej pracy społeczności szkolnej.

Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że nasza szkoła pracuje zgodnie z modelem Szkoły Promującej Zdrowie, oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Red.: Renata Kaczmarczyk Monika Gajownik