BIPKontakt
menu

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Nr 2

2020-10-15 21:52:11 (ost. akt: 2020-10-16 03:28:17)

„Dobry nauczyciel to taki, który nie wtłacza
a wyzwala,nie ciągnie a wznosi, nie ugniata
a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje –
przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”
Janusz Korczak

Jest taki jeden wyjątkowy dzień w kalendarzu szkolnym, który przypomina wszystkim, jak ważną rolę pełni szkoła w kształtowaniu osobowości i światopoglądu młodego pokolenia Polaków. W dniu utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 14 X obchodziliśmy szkolny Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie biorący udział w apelu szkolnym.
Podczas części oficjalnej głos zabrała pani dyrektor Alina Niezgoda, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły i podziękowała za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodych ludzi. W swoim wystąpieniu nawiązała do powstania KEN oraz do trudnej sytuacji, w jakiej obecnie przyszło nauczycielom spełniać swoje zawodowe posłannictwo. Szczególnym elementem tej części uroczystości było wręczenie wyróżnionym pracownikom szkoły Nagród Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie. Następnie pani dyrektor Alina Niezgoda podziękowała dotychczasowemu przedstawicielowi Rady Rodziców – p. A. Karczmarskiemu za wieloletnią, owocną współpracę i działania na rzecz rozwoju szkoły.
W trakcie części artystycznej przedstawiciele klas II TOT, II LO i III TH pod kierunkiem pań: E. Betlejewskiej, D. Szymborskiej, M. Wróbel oraz pana P. Lutrzykowskiego przybliżyli słuchaczom dzieje polskiej edukacji w ważnych i przełomowych momentach historycznych.
W dzisiejszych czasach wszelkie wyzwania współczesnego świata, dynamiczny rozwój środowisk lokalnych powodują coraz większe zapotrzebowanie na kształcenie umiejętności życia i działania w zmieniającym się otoczeniu. To ogromne wyzwanie, z którym powinien poradzić sobie nauczyciel „nowych czasów”, łączący wyjątkowy autorytet z ciepłem, otwartością i pewnością siebie. Wielkim kunsztem wykazuje się pedagog, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie oraz nabywanie wiedzy stają się źródłem radości podczas odkrywania przez młodzież nowych dróg, rozwijania indywidualnych talentów oraz swoich mocnych stron – to ogromna energia pobudzająca kreatywność, otwierająca umysł i dotykająca serca młodego człowieka.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich marzeń,
które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów,
płynących prosto z serca, cierpliwości i wytrwałości, aby praca zrodziła wiele szlachetnych owoców. Niech aktywna i twórcza postawa znajduje uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz będzie źródłem osobistej satysfakcji.Red. M. Wróbel
Foto: M. Oporek - Miedzinska