BIPKontakt
menu

Samorząd Uczniowski w ZS2

2020-05-25 08:00:00 (ost. akt: 2020-05-25 07:27:28)

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. To ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność Samorządu Uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole.
Nie sposób tu wymienić wszystkich przedsięwzięć organizowanych przez SU w naszej szkole. Do najważniejszych należą:
- założenie i powadzenie profilu szkoły na Facebooku,
- inicjowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, u nas są to: Dzień Patrona, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, mikołajki, walentynki, różnego rodzaju kiermasze, ale także:
- obsługa radiowęzła,
- wolontariat.
W zarządzie SU są zawsze 4 osoby, które wraz z opiekunem SU i w porozumieniu z Dyrekcją szkoły organizują szereg atrakcji kulturalnych zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły.