BIPKontakt
menu

Seminarium Branżowe w ZS nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie

2019-01-14 12:00:00 (ost. akt: 2019-01-22 12:47:23)

W dniu 11 stycznia 2019 r.w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie odbyło się Seminarium Branżowe pt. „Partnerstwo szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym” poświęcone nadchodzącym zmianom w kształceniu zawodowym, zasadności wprowadzenia Polskich Ram Kwalifikacji, współpracy szkół z pracodawcami oraz doradztwu zawodowemu.
Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Szczycieński Pan Jarosław Matłach, pracodawcy z branży gastronomiczno – hotelarsko - turystycznej, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektorzy szkół powiatu szczycieńskiego oraz doradcy zawodowi.
Po przywitaniu przybyłych gości przez Panią Alinę Niezgodę, Dyrektora naszej szkoły, obecny na Konferencji Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki zaznaczył ważność istnienia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie Warmii i Mazur. Szczególnie nawiązał do współpracy szkół z pracodawcą, a przez to rozwijania umiejętności kluczowych i zawodowych przyszłego pracownika.
Podczas Seminarium Branżowego wystąpili:
- Pani Małgorzata Hochleitner dyrektor Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, która przedstawiła cele i założenia Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu – „Laboratorium. Mój profil”;
- Pani Grażyna Dywańska, koordynator ds. kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Olsztynie zapoznała zgromadzonych ze zmianami w kształceniu zawodowym, o miejscu pracodawcy w kształtowaniu kompetencji zawodowych oraz nowych zasadach finansowania szkół zawodowych;
- Panowie Przemysław Szreder i Karol Blok - doradcy regionalni z Instytutu Badań Edukacyjnych wyjaśnili co to i dlaczego jest potrzebny Zintegrowany System Kwalifikacji;
- Pani Urszula Krauze, kierownik kształcenia praktycznego, zaprezentowała jak przebiega proces kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie, podkreśliła zalety wprowadzonej innowacji pedagogicznej dot. modułowego nauczania oraz jak ważna jest współpraca między szkołą a pracodawcą;
- Pani Sabina Czepielinda, dyrektor Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, jako przykład dobrej praktyki wskazała na korelację w kształceniu między szkołą a pracodawcą oraz zaznaczyła efektywność modułowego kształcenia zawodowego;
- Pani Aneta Soliwoda, doradca zawodowy w naszej szkole, przybliżyła założenia i korzyści wynikające z realizacji projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.
Na zakończenie Seminarium nawiązano do barometru zawodów, zawodów deficytowych na lokalnym rynku pracy. W trakcie dyskusji zainteresowani uzyskali informacje nt. wymogów formalnych dotyczących współpracy szkoły z pracodawcą w celu wprowadzenia nowych zawodów w szkole oraz otworzenia klas patronackich.
Uczestnicy Seminarium mieli również okazję do obserwowania umiejętności kelnerskich uczniów naszej szkoły oraz możliwość degustacji potraw przygotowanych przez młodzież.


Red. Urszula Krauze
Foto.: Michał Napiórkowski