BIPKontakt
menu

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018:

1. klasa I LO-H/LO-Diet – Ewa Wilk – Stypik
2. klasa I TH – Mirosława Oporek – Miedzińska
3. klasa I TOT – Anetta Leska
4. klasa I TŻ i UG – Ewa Muszyńska – Kobylarz
5. klasa I Kelner – Izabela Lutrzykowska
6. klasa I BR Cukiernik – Michał Denesiuk
7. klasa II TH/T - Daria Szymborska
8. klasa II TŻ i UG – Maria Wróbel
9. klasa II BR Kucharz – Ewa Sielska - Jadzewicz
10. klasa II BR Cukiernik – Bożena Wiśniewska
11. klasa III TH/TOT – Grzegorz Iwańczyk
12. klasa II TŻ/Kelner – Renata Horodyska
13. klasa III ZSZ Kucharz - Anna Waleszczyńska
14. klasa II ZSZ Cukiernik – Andrzej Szwejkowski
15. klasa IV TH/TOT – Wioletta Piórkowska
16. klasa IV TŻ i UG – Paweł Lutrzykowski
17. klasa IV TK – Ewa Juszczak