BIPKontakt
menu

Konkurs filmowy "Uczeń bezpieczny w sieci"

2019-03-11 08:10:22 (ost. akt: 2019-03-16 18:23:16)

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy
Przekazanie praw do wizerunku osób (aktorów)
Przeniesienie praw autorskich i majątkowych na rzecz organizatora konkursuKonkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie.

Przedmiotem konkursu są krótkie filmy (czas projekcji do 5 minut) na temat: "Forma uzależnień od sieci Internet"

Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji (np. reportażu, filmu dokumentalnego, filmu fabularnego ) oraz technice (np. animacji). Materiał filmowy powinien być pracą własną i wykonany w technice cyfrowej (kamera cyfrowa lub telefon komórkowy) w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, All Player.

Etiuda filmowa nie może zawierać treści wulgarnych lub obraźliwych (organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji takiej pracy). Zgłoszona grupa reżyserska może liczyć maksymalnie pięć osób.
Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wypełnienie (załączniki):
• Formularza zgłoszeniowego,
• zgodę na przekazanie praw do wizerunku (wypełniają wszystkie osoby występujące w filmie),
• zgodę na przeniesienie praw autorskich i majątkowych na rzecz organizatora konkursu.

Ostateczny termin dostarczania prac konkursowych upływa 19.04.2019r.
Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród laureatom 25.04.2019r.
O wynikach konkursu i rozdaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni przez wychowawców i za pośrednictwem strony internetowej szkoły. Najlepsze prace opublikujemy na stronie internetowej szkoły i serwisie YouTube.

Michał Napiórkowski


Atrakcyjne nagrody czekają!