BIPKontakt
menu

Elektroniczna rekrutacja

2019-04-29 10:21:18 (ost. akt: 2019-05-03 22:08:47)

Rekrutacja kandydatów do naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020 będzie odbywała się wyłącznie elektronicznie.


W celu wypełnienia elektronicznego wniosku należy zalogować się na stronę internetową https://powiatszczycienski.edu.com.pl lub kliknąć w link Rejestracja kandydatów (LINK)


Poradnik dla kandydata (PDF)
Inne ważne informacje:

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły terminy, sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, wyników egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięć kandydata określa kurator oświaty (www.ko.olsztyn.pl w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja). Link do strony

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów, o których mowa jest w rozdziale II (komunikat dotyczący przyjmowania w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe oraz 20d ustawy o systemie oświaty znajduje się pod linkiem:bip.men.gov.pl). Link do strony


.