BIPKontakt
menu

Kierunki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych

2019-02-28 17:49:13 (ost. akt: 2019-02-28 19:32:14)

KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH: CZTEROLETNICH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, PIĘCIOLETNICH TECHNIKÓW, TRZYLETNICH BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA

SZKOŁY W CZTEROLETNIM CYKLU NAUCZANIA
• Liceum Ogólnokształcące- edukacja dietetyczna
- kształcenie w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, j. obcy.
• Liceum Ogólnokształcące- edukacja humanistyczna
- kształcenie w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, j. obcy.

SZKOŁY W PIĘCIOLETNIM CYKLU NAUCZANIA
Technikum kształcące w zawodach:
• Technik Hotelarstwa
- kształcenie w zakresie rozszerzonym: geografia, j. obcy.
• Technik Organizacji Turystyki
- kształcenie w zakresie rozszerzonym: geografia, j. obcy.
• Technik Usług Kelnerskich
- kształcenie w zakresie rozszerzonym: biologia, j. obcy.
• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
- kształcenie w zakresie rozszerzonym: biologia, j. obcy.

SZKOŁY BRANŻOWE I STOPNIA W TRZYLETNIM CYKLU NAUCZANIA
• Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie Kucharz
• Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie Cukiernik